Högre lön- Då kan vi tänka oss att byta jobb

Show me the money!

Ny nationell undersökning från Workspace Recruit visar att vi kan tänka oss byta jobb för en högre lön.

57 %. Så många är villiga att byta jobb om de fick en högre lön. Så Jerry Maguire var inte helt fel på det! Siffran har dessutom ökat påtagligt från förra årets undersökning där siffran var på 43%. Det som dock inte var med i filmen som vår undersökning visar är att långa processer gör att kandidaten drar sig från att söka jobb.

Passiv vs aktiv arbetssökande – hur man lockar alla!

Visste du att enligt LinkedIn är 70 % av den globala arbetsstyrkan passiva talanger – medan de återstående 30 % aktivt söker jobb (tänk på att LinkedIn per definition är ett socialt medieföretag). Definitionen av en passiv arbetssökande är en person som inte aktivt letar efter en ny tjänst men som skulle vara öppen för […]

Bakgrundskontroller- Förebygg kostsamma felrekryteringar

En felrekrytering kan bli mycket kostsam för arbetsgivaren och i värsta möjliga scenario skada verksamheten. Genom att använda bakgrundskontroller som en åtgärd kan man förebygga kostsamma felrekryteringar och öka validiteten i en rekryteringsprocess.

Genom att exempelvis undersöka kandidatens ekonomiska och juridiska historia kan omständigheter dyka upp som är viktigt att känna till inför en anställning.

Digital kompetensbaserad rekrytering

En rekryteringsprocess som slutar i en perfekt match mellan kandidat och företag är den självklara målsättningen för en rekryterare, med en digital kompetensbaserad rekrytering når man dit på ett effektivt, lönsamt och fördomsfritt sätt. Men hur fungerar det egentligen?

Därför ska du rekrytera i sommar

Bra eller dåligt att rekrytera under sommaren?
Sommaren upplevs ofta som en lite lugnare period för flera branscher. Det är dessutom semestertider och det är ingen som har tid att söka jobb… Eller?

Vad är RecTech?

RecTech, en hybrid av rekrytering och teknik
Traditionell rekrytering tillhör en bransch som har sett ungefär likadan ut under väldigt lång tid. Det har inte skett några större förändringar i branschen och processerna ser i mångt och mycket ut precis som förr. När man däremot talar om RecTech-branschen så talar vi om en modernisering och digitalisering av den traditionella rekryteringsbranschen.

Roi lanserar anonymisering med AI

Anonymisering i rekryteringsverktyget Workspace
Nyligen släpptes en AI-funktion i vårt rekryteringsverktyg Workspace. Planen är att artificiell intelligens ska fungera som stöd när vi effektiviserar och kvalitetssäkrar rekryteringsprocesserna.

Kundcase: Cantargia Karriärsida

Cantargias karriärsida är live!
I veckan gick en av våra kunders karriärsida live! Kunden är Cantargia, ett svenskt företag inom bioteknik som önskade en karriärsida i två versioner, med möjlighet att växla mellan både engelska och svenska.

Tips till dig som vill sköta rekryteringen själv

Använd ett rekryteringsverktyg och spara tid! En rekryteringsprocess innehåller många olika steg och blir lätt tungrodd om man inte använder sig av ett rekryteringsverktyg som skapar struktur. Rekryteringsverktyget fungerar som ett systemstöd som effektiviserar och underlättar hela rekryteringsprocessen från start till mål.