Kompetensbaserad rekrytering

Rekrytera kompetensbaserat och automatiserat, se kandidater utifrån fakta och objektivitet. Workspace Recruit underlättar tidskrävande arbete och hjälper dig att hantera svåra uppgifter.

REKRYTERA BASERAT PÅ KOMPETENSER – INTE ÅSIKTER

Genom att följa ett förutbestämt kompetensbaserat processflöde är du snabbt igång.

Workspace är en rekryteringsplattform som oavsett rekryteringskompetens lämpar sig väl för både små och stora företag.

Workspace är en smidig plattform som stödjer dig i din process och gör kompetensbaserad rekrytering smidig och enkel.

Annonstillfällen på köpet!

I priset ingår annonstillfällen på Sveriges största jobbsökarsidor eller målgruppsanpassad annonsering i sociala medier! Nyfiken på att höra mer?

VILL DU TA DIN KOMPETENSBASERADE REKRYTERING TILL NÄSTA NIVÅ?

Ta då hjälp av vår AI som anonymiserar all personlig information. 
Alla kandidater blir anonymiserade och du kan enkelt fokusera på det 
viktigaste – att finna de rätta kompetenserna!