HR MANAGER med fokus på rekrytering och kulturarbete till Oresund DryDocks AB

Oresund DryDocks AB är ett helägt dotterbolag till Oresund Heavy Industries AB. Vi är en av de ledande aktörerna i norra Europa gällande verksamhetsområdet ”fartygsreparationer”. Verksamheten drivs på varv i Landskrona och har de senaste 20 åren mycket framgångsrikt bedrivit lönsam verksamhet under tillväxt. Teamet utgörs av dedikerade problemlösare – från projektledning till produktion och tillsammans är vi cirka 80 anställda. Oresund DryDocks miljö präglas av stora fartyg, arbete i tung industri med höga krav på flexibilitet och servicegrad. Våra kunder är svenska och internationella rederier som exempelvis Viking Line, Stena Line och Kustbevakningen.

Vi är en entreprenörsdriven verksamhet med fokus på hög lösningsförmåga och servicenivå gällande tekniskt komplexa utmaningar. Då vi befinner oss i ett viktigt skifte med god utvecklingspotential där samtliga koncernbolag förbereds för breddning och expansion, söker vi nu en HR Manager med den övergripande uppgiften att driva vår påbörjade förändrings-och kulturresa. Läs mer om oss på www.oddab.eu

Din nya utmaning

Som HR Manager hos oss kommer din övergripande målbild vara att ansvara för att säkra en effektiv HR-funktion. Du kommer arbeta i linje med vår affärsvision att Oresund DryDocks AB ska vara en uppskattad, konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. I rollen som HR Manager har du budgetansvar, innehar en viktig plats i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Rekryteringsarbete och tillhörande global mobilitet/Relocation – till stor del från tredje land.

  • Driva, säkra och följa upp vår förändringsresa avseende kulturarbete, medarbetarskap och ledarskapsutveckling. Exempelvis förväntas HR bidra proaktivt och strategiskt i ledningsgruppens gemensamma arbete samt utifrån ett kommunikativt perspektiv.

  • Digitalisering av HR-processer för ökad effektivitet, legal säkerhet samt medarbetarupplevelse.

  • Sedvanligt säkerställande av arbetsrättslig efterlevnad avseende exempelvis policys, rutiner och processer.

  • Konsultativ HR-coaching till chefer och medarbetare.

Vem letar vi efter?

För att lyckas och trivas i denna roll tror vi att du är trygg och passionerad inom HR-området. Du har en gedigen och mångårig relevant erfarenhet av liknande roller i internationella miljöer, präglade av ett rådgivande och proaktivt agerande. Som HR är du van att bidra i strategiskt ledningsgruppsarbete. Vidare kan du visa på rika erfarenheter av att arbeta med förändrings- och kulturarbete i projektorienterade organisationer inom den tyngre industrin.

Dessutom tror vi att du uppfyller följande önskemål:

  • Utbildningsbakgrund; Högskoleutbildning inom PA-programmet, och /eller ekonomi, kommunikation eller motsvarande utbildning inom Human Resources.

  • Goda kunskaper i Office-program och HR-system, gärna med fokus på implementering av digitala processer och rutiner.

  • Bred erfarenhet inom det arbetsrättsliga området, exempelvis gällande förhandlingar.

  • För denna position ser vi det som väsentligt att ha internationell erfarenhet, samt en god erfarenhet av att arbeta och interagera med ett flertal nationaliteter relaterat kulturarbete, rekrytering, global mobilitet och Relocation.

Personliga egenskaper

Vi söker en ambitiös lagspelare med hög förmåga att ta egna initiativ. Du är strukturerad och organiserad med stor förmåga att kommunicera, bidra och leverera service och kompetens i komplexa situationer. Dessutom är du pålitlig med integritet och fokuserad på att bidra med ett process- och problemorienterat tankesätt. Då vår kultur präglas av ett starkt resultat- och kundorienterat fokus, är ett pragmatiskt och flexibelt förhållningssätt andra viktiga framgångsfaktorer. Du bör tilltalas av att agera i händelsernas centrum – för dig är det naturligt att vara en synlig och tillgänglig kommunikatör i organisationen och du har en utpräglad förmåga att bygga och underhålla förtroende och relationer i alla led. Slutligen sätter vi stort värde på din positiva inställning, din energinivå och förmåga till självständigt och tydligt självledarskap.

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 oktober 2022.

För specifika frågor angående tjänsten, vänligen kontakta:
Linda Billstrand, rekryteringskonsult – linda.billstrand@roirekrytering.se: +46 7300 57 56 alt
Elise Ahlbertz, rekryteringskonsult – elise.ahlbertz@roirekrytering.se: +46 70 142 76 63.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig och berättar om våra lösningar? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Boka demo

Vill du ha en rundtur av Workspace Recruit? Boka en demo så visar vi dig hur enkelt det kan vara att hitta rätt kandidat!