Tidspress en av de största utmaningarna under en rekryteringsprocess

Baserat på en undersökning som Workspace Recruit har tagit fram kan man se att många chefer och rekryterare upplever tidsbrist som en av de största utmaningarna under en rekrytering. I undersökningen har 513 chefer och rekryterare över hela landet fått svara på frågor om allt som rör en rekrytering.