Kandidater oroliga för diskriminering när de söker nytt jobb

En undersökning som Workspace Recruit har tagit fram visar att många är oroliga för att inte behandlas likvärdigt i en rekryteringsprocess på grund av faktorer som kön, namn eller ålder.
Att ha ett annorlunda namn är något som många är rädda för ska hindra dem från att gå vidare i en process. Samma sak gäller ålder där så många som 17 procent av kvinnorna svarar att de är oroliga att bli diskriminerade på grund av sin ålder. Vidare visade undersökningen att dubbelt så många kvinnor som män är oroliga för diskriminering på grund av kön när de söker nytt jobb.

Tidspress en av de största utmaningarna under en rekryteringsprocess

Baserat på en undersökning som Workspace Recruit har tagit fram kan man se att många chefer och rekryterare upplever tidsbrist som en av de största utmaningarna under en rekrytering. I undersökningen har 513 chefer och rekryterare över hela landet fått svara på frågor om allt som rör en rekrytering.