utbildning

Att rekrytera är inte enkelt, snabbt eller billigt. Men med rätt kunskap kan det bli enklare att göra det rätt. Som användare av Workspace Recuit får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom områden som förenklar och förbättrar dina rekryteringsprocesser.

Bli bättre idag, spara tid imorgon. Skräddarsydda utbildningar är bara en klick bort.

rekryteringsrapporten

Läs vad rekryterarende chefer i Sverige säger om rekrytering, utmaningar och trender under 2022.

Workspace Recruits Rekryteringsrapport 2022 baseras på en undersökning genomförd av YouGov, där chefer och rekryterare nationellt svarat på frågor relaterat rekrytering och tillsättning av medarbetare. Rapporten riktar sig till dig som arbetar med HR, rekrytering eller har ledande befattningar för att ge insikter i hur rekrytering, utmaningar och trender ser ut 2022. 

Ange din e-post nedan för att ta del av rapporten!

Automatiserad rekrytering

Lär dig fördelarna med att rekrytera helt digitalt, automatiserat och med ökad dokumenterad validitet.  Vilka krav ställer det på rekryteringsprocessen genom att hantera den helt digitalt? Hur strukturerats kravprofilen? Hur kan screeningtester appliceras, vilka urvalsfrågor tillämpas?

Bli bättre idag, spara tid imorgon.

Kompetensbaserad rekrytering

Öka validiteten i rekryteringsprocesserna och rekrytera kompetensbaserat. Säkerställ att alla led i er organisation utgår från likartad process, struktur, kompetensbatteri och mallar.  Hur sätts strukturen och processen upp? Hur säkerställs kvalité i alla led?

Bli bättre idag, spara tid imorgon.

Lär dig hitta rätt kandidat

Att hitta rätt kandidat är mycket mer än att bara annonsera brett på jobbsökarsidor. 
Det handlar även om: