Roi launches anonymization with AI

Anonymisering i rekryteringsverktyget Workspace
Nyligen släpptes en AI-funktion i vårt rekryteringsverktyg Workspace. Planen är att artificiell intelligens ska fungera som stöd när vi effektiviserar och kvalitetssäkrar rekryteringsprocesserna.

Tips for you who want to take care of the recruitment yourself

Use a recruitment tool and save time! A recruitment process contains many different steps and is easily cumbersome if you do not use a recruitment tool that creates structure. The recruitment tool functions as a system support that streamlines and facilitates the entire recruitment process from start to finish.

What does a recruitment cost?

Ja, hur mycket kostar det att rekrytera egentligen?
Personalstyrkan förändras över tid och förr eller senare är det dags att rekrytera. Då kommer den stora frågan – Vad kostar en rekrytering? Det enkla svaret är ”Det beror på”.

This is how you get the most out of your career page

Fokusera på ert Employer Brand
På en marknad där kandidaten har demokratiserats avsevärt på senare tid tack vare digitaliseringsutvecklingen har employer branding fått en allt större och viktigare roll på rekryteringsmarknadens spelplan. För rekryterare och arbetsgivare har karriärsidor där de marknadsför sig och presenterar sin verksamhet för kandidater blivit allt mer betydelsefulla.