Automatiserad Rekrytering - Framtidens metod för att hitta dagens talanger

Vi hjälper dig automatisera din rekryteringsprocess, så du slipper lägga tid från din administration. Ta stöd av automatiseringar, triggers, tester och digitala verktyg och säkerställ en effektiv rekryteringsprocess som ligger rätt i tiden.

Du sparar tid OCH pengar!

Det finns otroligt många fördelar med automatisering

Det finns otroligt många fördelar med automatisering

Detta ingår när du väljer Workspace recruit

En kickass-recruiter som stöttar i:

säkerställ en bra kandidatupplevelse

Kandidater kommer automatiskt förflyttas genom rekryteringsförloppet baserat på förinställda händelser och genom utfall från frågor och tester. Genom att sätta upp ett kommunikationsflöde med kandidater som är baserat på händelser möjliggörs aktiv och personlig dialog som även den är helt automatiserad.

automatiserad rekrytering

Spara tid, säkerställ att inget faller mellan stolarna, stärk ditt Employer brand.
Tänk nytt och gör rätt. Workspace Recruit hjälper dig.