Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Effektivisera rekryteringsprocessen med tydliga steg

En rekryteringsprocess innehåller många olika steg och blir lätt tungrodd om man inte använder sig av ett rekryteringsverktyg som skapar struktur. Rekryteringsverktyget fungerar som ett systemstöd som effektiviserar och underlättar hela rekryteringsprocessen från start till mål.

Effektivisera i varje steg

Rekryteringsprocessens första steg handlar om att upprätta en kravprofil och man ser över vilka kriterier kandidaterna måste ska uppfylla för att gå vidare till nästa steg i processen. Därefter identifierar man vilka meriterande egenskaper som kan underlätta urvalet av rätt kandidater. Utifrån dessa kriterier har du förhoppningsvis en kandidatbas som du kan utgå ifrån i den fortsatta rekryteringsprocessen. Gör gärna en kort avstämning med de återstående kandidaterna per telefon. Fråga om personen fortfarande är intresserad av tjänsten och berätta lite kort om er som arbetsgivare. I det steget faller förmodligen ett par kandidater bort.

Tester, referenser och avslag

I nästa steg är det läge att genomföra eventuella tester om du bestämt dig för att använda det i rekryteringsprocessen. De kandidater som går vidare efter första intervjuomgången kallas vanligtvis till en andra intervju då de ofta träffar någon annan på företaget. Då är det viktigt att ha anteckningar om kandidaten tillgängliga, annars kan det bli svårt att hålla reda på informationen och ha koll på viktiga detaljer om samtliga kandidater.

Slutligen är det dags att ta referenser på de kandidater som är kvar i rekryteringsprocessen. Kom ihåg att vara grundlig och noggrann. Ytterligare ett viktigt steg i rekryteringsprocessen är att förmedla avslag till de kandidater som inte gått vidare.

Sammanfattningsvis så är det viktigt arbeta strukturerat och att satsa på ordning och reda från start till mål. Rekryteringsprocessen är strategiskt viktig för att bibehålla ert goda renommé som arbetsgivare och förstås också för samtliga inblandade. Det lönar sig därför att satsa på en genomarbetad struktur.

kontakta mig

Vill du att vi kontaktar dig och berättar om våra lösningar? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Boka demo

Vill du ha en rundtur av Workspace Recruit? Boka en demo så visar vi dig hur enkelt det kan vara att hitta rätt kandidat!