Därför ska du rekrytera i sommar

Bra eller dåligt att rekrytera under sommaren?
Sommaren upplevs ofta som en lite lugnare period för flera branscher. Det är dessutom semestertider och det är ingen som har tid att söka jobb… Eller?

Så ger du ett professionellt avslag i en rekryteringsprocess

Vikten av ett professionellt avslag
För rekryterare som använder sig av ett rekryteringsverktyg är det varken särskilt svårt eller tidskrävande att förmedla avslag till kandidater som inte fått jobbet. Avslaget fyller en viktigare funktion än man vid en första anblick kan tro.

Kan digitalisering och AI underlätta i rekryteringsprocesser?

Digitalisering och hemarbete har föregående år ökat i en hastighet som ingen kunde förutspå i och med pandemin. Hemarbete för majoritet av svenska företag har blivit vardag, distansmöten är en förutsättning för fortsatt verksamhet och kraven på digitaliseringen har aldrig varit högre.