Vad är RecTech?

RecTech, en hybrid av rekrytering och teknik
Traditionell rekrytering tillhör en bransch som har sett ungefär likadan ut under väldigt lång tid. Det har inte skett några större förändringar i branschen och processerna ser i mångt och mycket ut precis som förr. När man däremot talar om RecTech-branschen så talar vi om en modernisering och digitalisering av den traditionella rekryteringsbranschen.

Roi lanserar anonymisering med AI

Anonymisering i rekryteringsverktyget Workspace
Nyligen släpptes en AI-funktion i vårt rekryteringsverktyg Workspace. Planen är att artificiell intelligens ska fungera som stöd när vi effektiviserar och kvalitetssäkrar rekryteringsprocesserna.

Kan digitalisering och AI underlätta i rekryteringsprocesser?

Digitalisering och hemarbete har föregående år ökat i en hastighet som ingen kunde förutspå i och med pandemin. Hemarbete för majoritet av svenska företag har blivit vardag, distansmöten är en förutsättning för fortsatt verksamhet och kraven på digitaliseringen har aldrig varit högre.